Nõmme Lastekaitse Liidu eesmärgid ja tegevusedNÕMME LASTEKAITSE LIIDU EESMÄRGIKS ON:

- teenuste osutamine haavatavatele sihtgruppidele eesmärgiga ennetada õpiraskusi ja haridussüsteemist väljalangemist;
- ennetustöö ja varajane märkamine, et tagada kõikidele lastele koolivalmidus ja võrdselt kättesaadav haridus
- huvihariduse ja sportimise võimaldamine neist tegevustest vaesuse tõttu kõrvale jäänud lastele
- täisväärtusliku toitumise ja mõtestatud tegevuse pakkumine nädalavahetustel ja koolivaheaegadel neile lastele, kelle vanemad neid vajadusi katta ei suuda
- iseseisva toimetuleku ja säästva majandamise õpetamine vaesuslõksust pääsemiseks
- emade tööhõive parandamiseks ja hariduse võrdse kättesaadavuse tagamiseks lastehoiuteenuse osutamine
- riskilastele ning erivajadustega lastele koos vanemate jõustamisega
- huvikaitse ja osalemine poliitikate kujundamises, kaasarääkimine otsustusprotsessides.

EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS VIIME ELLU JÄRGNEVAID TEGEVUSI:

Nõmme Lastekaitse Liidu Lasteabi Keskuses pakutakse vähekindlustatud perede lastele erinevaid teenuseid:

vanemate nõustamine, õpiabi, võlanõustamine ja lastehoid.

Lastehoiu kolmes kümnelapselises sobitusrühmas käivad ka erivajadustega lapsed, kes tavalasteaias toime ei tule ja suurde kollektiivi ei sobitu. Vanematele pakume nõustamisteenust ja praktilist abi.
Õhtutundidel ja nädalavahetustel on meie Lasteabi Keskus noorte päralt. Koolilapsed meisterdavad, teevad koduseid ülesandeid, loevad ja arutlevad koos maailma asjade üle. Üheskoos valmistatakse õhtusöök. Õpitakse, kuidas olla iseseisev, sotsiaalselt pädev ning keerulistes situatsioonides toimetulev. Lisaabi koduste ülesannete lahendamisel aitab pikemas perspektiivis põhikoolist väljalangemist ennetada.

NÕMME LASTEKAITSE LIIDU PROJEKTID:
 • enne ja pärast sündi (ennetustöö rasedatega, kes pole emaduseks valmis)
 • blisskeel - sümbolite keel (kõnetu ja viiplemisvõimetu lapse kommunikatsioon; videomaterjalid)
 • andekate toetamine (pereabi Rootsist)
 • pereabi - puudust kannatavate perede toetamine

NÕMME LASTEABI KESKUSE PROJEKTID:
 • probleemse lapse kooliks ettevalmistamine
 • vaba aja hobitegevus
 • kohapeal kasutamiseks raamatukogu
 • mänguasjakogu
 • mänguasjade valmistamine
 • mänguasi kui õppevahend
 • talvise vaheaja abiprojekt
 • suvesupp
 • paremad oskused iseseisvaks eluks
 • hariduseta pole tulevikku
 • mänguasjade ohutus


Astu liikmeks!

Liikmeks saab kandideerida EV täisealine kodanik, kes soovib vabatahtlikult ning tasuta osaleda liidu töös.

Meil ei ole liikmemaksu.


Ka sina saad aidata majanduslikesse raskustesse sattunud perede lapsi.

Nõmme Lastekaitse Liidu a/a nr Swedbankis on EE662200001120290029.

Liitu meie lastehoiu Facebooki lehega!


Soovid rohkem infot? Võta meiega ühendust:

KONTAKT