Nõmme Lastekaitse Liidu lastehoid
Ootame oma perre rõõmsaid mudilasi!


Lastehoiust

Nõmme Lastekaitse Liidu lastehoiu projekt alustas aastal 2004, aprillis. Meie mittetulundusühing on aastaid uurinud laste mängu ning mänguasjade kasutusvõimalusi õppevahendina. Lastehoidu alustasimegi selleks, et jälgida väikeste mängijate omavahelisi suhteid ja õpetamisvõimalusi läbi mängu.

Iga päev kuulame ja kõneleme, võrdleme ja arvutame, uurime ning vaatleme, kujutleme ja kujutame, laulame, tantsime, võimleme, joonistame, voolime ja rebime jne. Mängides omandavad lapsed teadmisi, vilumusi, oskusi ning käitumisharjumusi, mis on eelduseks edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis.

Meie lastehoid järgib alushariduse õppekava.

Alusharidus on kõigi järgnevate haridusteede vundament. Lapse põhitegevus on mäng ja kõik eluks vajalikud oskused omandab laps meie lastehoius just mängides. 

Kord nädalas on muusika - ja võimlemise tund. Muusikatundides õpivad lapsed laulma ning tantsima ning lisaks saadakse tuttavaks erinevate pillidega (klaver, akordion, kitarr, kannel ning rütmipillid).


KLIKI SIIN, ET ALLA LAADIDA LASTEHOIU ALUSTAMISE ANKEET


Väärtushinnangud 

1. Parim viis lapsi eluks ette valmistada on anda neile seda, mida nad lastena kõige enam vajavad - anda neile võimalus mängida ja olla laps.
2. Lapsed on väikesed inimesed oma tunnete, ideede, suhete ja vajadustega.
3. Õppeained nagu matemaatika ja joonistamine ei ole eraldatud: väikelapsed õpivad integreeritult.
4. Lapsed õpivad kõige paremini siis, kui neil on lubatud teha vigu, otsuseid, valikuid ja olla respekteeritud kui autonoomsed õppijad.
5. Lapsel on oma sensitiivsed perioodid, millal õppimine on efektiivsem.
6. Enesedistsipliini õpetada pole kunagi liiga vara.
7. Start eluläbivale õppimisele antakse lapseeas.
8. Kujutlusvõime, loovus ja sümboliline käitumine (lugemine, kirjutamine, joonistamine, tantsimine, muusika, numbrid, algebra, rollimäng ja jutustamine) arenevad ja ilmuvad esile, kui lapsel on soodsad tingimused.
9. Lapse arengut saab toetada ja suunata.
10. Kõige olulisemad on lapse arengus suhted nii täiskasvanutega kui ka teiste lastega.
11. Kvaliteetne kasvatus koosneb kolmest asjast: laps, kontekst, milles laps õpib, teadmised ja arusaamine, mida laps õpib.
12. Akadeemilistest teadmistest määravam on sotsiaalne pädevus, objektiivne minapilt ja oskus orienteeruda sotsiaalsetes situatsioonides. Oluline on olla hea sõber, olla hooliv ja teisi aidata.
13. Erivajadustega inimesed on osa ühiskonnast, puudega laps saab tugiisiku toel edukalt hakkama tavakollektiivis.


Päevakava

Lastehoid on avatud tööpäeviti kella 8.00. – 18.00.

Lapsi, kes eelistavad hommikueinet süüa kodus, ootame hiljemalt kell 9.15, et koos alustada tegevustega.

Lõunat sööme kell 12.00.
Unejutuga alustame kell 12.30.
Õhtuoode on kell 15.45.
Vanemate tulekuni on aega vabaks mänguks ning individuaalseks tööks.
Lastehoid suletakse kell 18.00.

Õues mängime iga päev, olenemata ilmast. Lastehoiul on oma mänguväljak, territoorium on turvaline ning laste õuesoleku ajal on värav lukustatud. Lapsevanematel on kohustus nii tulles kui ka minnes värav lukustada.

Toitu valmistame lastehoiu köögis; juurviljad, puuviljad, hoidised ja mahlad jõuavad laste toidulauale mahetalust Märjamaa vallas.

Me oleme avatud ka suvekuudel.

Vanema rühma lapsed veedavad soovi korral ühe nädala lastehoiu suvelaagris Märjamaal.
Laagrisse on oodatud ka meie hoiust kooli läinud lapsed.


Teenuse hind

Tallinna Linn ja ümberkaudsed vallad maksavad meie lastehoius käiva lapse vanematele toetust vastavalt  teenuse tarbimise mahule.  

Teenuse hind.

Täisaeg / 5 päeva nädalas / 530 EUR
Kolmveerand kohta / 15 päeva kuus / 450 EUR
Pool kohta / 10 päeva kuus või kõikide tööpäevade hommikupoolikud kuni lõunauneni /
375 EUR
Lisapäev / 35 EUR / 1 päev

Ühe päeva toiduraha on 4 EUR / päev ning see lisandub kohatasule. Toiduraha makstakse ainult kohalkäidud päevade eest (juhul, kui puudumisest on lastehoidu teavitatud vähemalt eelneval päeval).

Paketi muutmise soovist tuleb lastehoidu ette teavitada 1 kuu.

Lastehoiul on kehtiv tegevusluba.

Kohatasu ootame ettemaksuna jooksva kuu 5. kuupäevaks. Kohatasu makstakse kõikide kalendrikuude eest sõltumata kohalike omavalitsuste toetusskeemidest, perepuhkustest ning haigestumistest.

Lastehoiukohast loobumise etteteatamise aeg on üks kalendrikuu.


Haigestumised, puudumisest teavitamine, riided ja lelud.

Haigestunud, ka nohust last, tuleb ravida kodus. Haigel lapsel on vaevaline olla kollektiivis, lisaks on ta nakkusohtlik ka teistele. Lastehoidu ootame täiesti terveid lapsi. 

PUUDUMISTEST TULEB TEAVITADA LASTEHOIDU LAUATELEFONIL 6724323 või kirjutades meilile mere@online.ee 
ENNE HOMMIKUSÖÖKI VÕI EELNEVAL ÕHTUL.

Lapse kapis peab olema piisavalt varuriided, ka sokke ja aluspesu, magamiseks öösärk või pidžaama, vahetusjalatsid, vajadusel mähkmed, niisked salvrätikud ning ilmastikule vastavad õueriided. Kindlasti peaks kapis olema ka
peakate, kamm või hari.

Laste kõikidel rõivastel ja jalatsitel peab olema nimesilt, et välistada riiete vahetusse minekut.

Oma mänguasju võib laps päevahoidu kaasa võtta tingimusel, et ta lubab ka teistel lastel oma leludega mängida. Keelatud on pisidetaile sisaldavad mänguasjad.


Esimesed päevad lastehoius. 

Harjutusperiood eelneva lastehoiukogemuseta lastel: 

1.  Lapse lastehoidu harjutamine toimub õues. Lastehoius alustavad lapsed saavad koos saatjaga (ema, isa, vanavanem, lapsehoidja, tugiisik) kohtuda uute sõpradega lastehoiu õuealal hommikupoolikuti 11.00 - 12.00. Enamasti harjutame õues 3-4 päeva.

2.  Juba kohanenud laps sööb kodus hommikueinet, veedab alates kell 9.15  hommikupooliku lastehoius ilma vanemata ning läheb peale õuesolekut koju. Vajadusel kutsume lapsevanema varem järgi. 

3.  Enamus lapsi on kolmandaks nädalaks lastehoiuga kohanenud.

Iga laps on erinev  ning harjutamisel seame esikohale eelkõige lapse vajadused. 

Lastehoiu kollektiiviga liitumine on suur samm kogu perele. Eduka lastehoiuga harjutamise aluseks on lapsevanema valmisolek jätta oma laps üksinda lastehoidu. 


Kontakt

Nõmme Lastekaitse Liidu juhataja 

Kärt Mere
telefon: 51 10 923

E-mail: mere@online.ee
Lauatelefon: 67 24 323

www.nommelkl.ee

Leia meid ka Facebookist!


Täname Teid, et olete usaldanud meie hoolde kõige kallima - oma lapse!